Inschrijfprocedure

U kunt zich inschrijven voor een levensloopbestendige woning vanaf 18 mei via onderstaande link. De 1e inschrijftermijn sluit op vrijdag 28 mei om 12:00.

Inschrijven


U kunt uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aangeven. Na uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.

Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving? Dan kunt u terecht bij Lamberink nieuwbouwmakelaars. Zij helpen u graag!

Voorwaarden
• Aan een inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
• Het is niet mogelijk om meerdere keren of voor iemand anders in te schrijven. De inschrijver dient ook de daadwerkelijke koper te zijn.
• Indien een optant niet onder de voorwaarden van zijn inschrijving kan/wil kopen, komt de optie te vervallen. Indien u zich zonder voorbehoud inschrijft, zal de eventuele koop dus ook zonder voorbehoud plaats dienen te vinden.
• Opties zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
• De verkoper behoud zich het recht van gunning voor.

Toewijzing

• Na sluiting van de eerste inschrijftermijn wijst de verkoper de woningen toe op basis van gunning waarbij kandidaten zonder voorbehoud van financiering de voorkeur genieten.
• Inschrijvers ontvangen uiterlijk binnen één week na sluiting van de inschrijftermijn bericht of er een woning is toegewezen. Met een kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen zal een afspraak worden ingepland bij de makelaar.
• De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, worden op een reservelijst geplaatst.
• Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden deze woningen toewezen aan kandidaten van de reservelijst. Over de positie op de reservelijst wordt niet gecorrespondeerd.

Wat is een financieringsvoorbehoud?
Als u als koper niet zeker weet of u de financiering van de woning rond krijgt, dan kunt u een financieringsvoorbehoud in de overeenkomst opnemen. In deze ontbindende voorwaarden wordt vastgelegd wat de maximale hypotheek mag zijn en tegen welke maximale jaarlast. Stel dat u de financiering voor het afgesproken bedrag niet rond kan krijgen, dan kunt u de ontbindende voorwaarde inroepen en de overeenkomst ontbinden. Het is dus belangrijk om een goed beeld te hebben bij uw financiele situatie. Lamberink nieuwbouwmakelaars kan u hierbij helpen.

Lamberink nieuwbouwmakelaars
Javastraat 10-18
9401 KZ Assen
T 0592 338 410
E nieuwbouw@lamberink.nl